T-Safe® ultrafiltreringsteknik sørger for sikkert og sterilt vand til brugerne.

Teknologi

Ultrafiltreringsteknik

Ultrafiltreringsfilter

 • T-Safe® filtre er ultrafiltreringsfiltre med 0,1 µm hulfibermembran
 • De er testet og valideret som sterilfiltre til væskefiltrering med 0,2 µm porestørrelse i overensstemmelse med ASTM F838-05 test

Kvalitetskontrol

 • Filtrene fremstilles i et kontrolleret produktionsmiljø for at sikre høj og ensartet kvalitet.
 • Sporbarhed på alle filtre via LOT- og batchnumre samt yderligere tilfældigt udtaget stikprøvekontrol med bakterieopløsninger sikrer 100% produktkvalitet.

Den unikke, ensartede fordeling af porerne samt den lille porestørrelse sikrer effektiv filtrering og høj vandgennemstrømning, selv ved lavt vandtryk. T-Safe® filtrene er testet til at levere sikkert og sterilt vand takket være den høje kvalitet, den lave porestørrelse og præcision i produktionen af filtermembranerne.

Den høje kvalitet og sikringen af sterilt vand påvises ved validering i henhold til ASTM F838-05 for >Log7 bakteriefiltrering for Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, og Brevundimonas diminuta samt svampesporefiltrering for Aspergillus brasiliensis (99.99999%). Filtrene er derudover valideret til en levetid på op til 92 dage.

Sådan fungerer filteret

 • T-Safe® filteret består af mange, meget tynde hulfibre med millioner af porer.
 • Vandet strømmer fra filtermembranvæggens yderside til indersiden. Partikler såsom bakterier og svampesporer filtreres fra i membranvæggens porestruktur, hvorefter det sterile vand strømmer gennem hulfibrenes indvendige side, for til sidst at forsyne brugeren med sikkert og bakteriefrit vand.

Intelligent

 • T-Safe® filtrene er intelligente grundet en effektiv udnyttelse af en større membranoverflade sammenlignet med almindelige point-of-use filtre.
 • Den store membranoverflade sikrer en længere levetid, da det vil tage længere tid, før partikler og bakterier tilstopper filteret.
 • T-Safe® filtrer har en indbygget, luftgennemtrængelig barriere, som afviser vand men tillader luft at passere, hvilket sikrer, at luften ikke ophober sig i filteret og dermed reducerer filterets ydeevne.
 • T-Safe® hulfibermembraner er selvsupporterende, hvilket vil sige, at der ikke er behov for ekstra stabiliserende komponenter, som ellers er tilfældet med plademembraner og andre point-of-use filtre.

Konstant gennemstrømning

 • Vores indsats for at spare vand har sikret os en bred erfaring inden for design af bruseløsninger, som sikrer høj komfort med et minimalt vandforbrug på kun 6-8 liter pr. minut, hvilket er vores normale anbefaling.
 • Denne viden har vist sig at være afgørende i udviklingen af filtre med lang levetid.

KONSTANT GENNEMSTRØMNINGSREGULATOR

Der kan strømme mere end 20 liter vand gennem et filter uden regulering, afhængigt af vandtrykket.

0
Liter i minuttet

En konstant gennemstrømningsregulator fra Tandrup begrænser vandgennemløbet til 2, 4, 6, 8, 10 eller 12 liter i minuttet, uafhængigt af vandtrykket.