Køkkenbruser

T-Safe® Køkkenbruser med filter sikrer en omgående beskyttelse mod Legionella og andre sundhedsskadelige bakterier.

I industrikøkkener er der ofte store mængder forstøvet vand, der kan indeholde sundhedsskadelige bakterier, som kan udgøre en sundhedsrisiko de for personer, der opholder sig i området.

T-Safe® Køkkenbruser er en fleksibel og unik løsning, som kan bruges med et filter, når der er konstateret forhøjede kimtal, og dermed være med til at sikre medarbejderne et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Man kan også vælge at bruge køkkenbruseren, som en helt almindelig løsning uden filter, men med et udskifteligt dummyrør, som hurtigt kan udskiftes med et filter, når behovet opstår.

Uanset hvilken løsning der vælges, kan denne let ændres på et senere tidspunkt.

T-Safe® Køkkenbruserens produktegenskaber:

  • Et udskifteligt filter med en patenteret koblingsfunktion, der sikrer en optimal anvendelse og fleksibel løsning
  • Filter med stor kapacitet og lang levetid op til 92 dage.
  • Indbygget tilbageslagsventil som sikrer mod tilbageløb af kontamineret vand
  • 12 liters vandbegrænser i filter og dummyrør.
  • Fuld sporbarhed – alle filtre er mærket med LOT og Batchnummer.
Billede Beskrivelse
køkkenbruser

Køkkenbruser

T-Safe® Køkkenbruser giver øjeblikkeligt bakteriefrit vand, så brugeren og eventuelle personer omkring ikke bliver udsat for potentielt sundhedsfarlige bakterier som f.eks. Legionella.

Download datablad for yderligere information og produktnumre.