Privacybeleid

Dit Privacybeleid is bijgewerkt in september 2022.

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom hebben we een privacybeleid ontwikkeld dat beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan.  Neem even de tijd om kennis te maken met onze omgang met uw privacy in de praktijk en neem contact met ons bij eventuele vragen.

Verklaring gegevensbescherming

De volgende verklaring inzake gegevensbescherming informeert de bezoekers van deze website over het type, de reikwijdte en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens door de exploitant van de website.

De exploitant van deze website neemt gegevensbescherming zeer serieus en verwerkt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet. Omwille van nieuwe technologieën en de continue ontwikkeling van deze website zal deze verklaring omtrent gegevensbescherming regelmatig worden aangepast. We raden u dan ook aan regelmatig te controleren of deze verklaring omtrent gegevensbescherming is bijgewerkt.


1. Naam en contactgegevens van de verwerker van de persoonsgegevens

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op de gegevensverwerking door de exploitant van de website https://t-safe.com:

Johs. Tandrup A/S
Gydevang 1
3450 Allerød
Denemarken
E-Mail: info@t-safe.com
Tel. +45 48 17 22 82

2. Verwerking en bewaarduur van persoonsgegevens en het type en doel van de verwerking

Algemeen gebruik van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het betreffende specifieke doeleinde, als

 • dit is vereist om aan een wettelijke verplichting te voldoen (art. 6 (1) lid 1, sub c AVG; de “AVG” is de Nederlandse verordening inzake gegevensbescherming). De gegevensverwerking is in het bijzonder vereist om de volledigheid en juistheid van belastinggegevens overeenkomstig de belastingwetgeving te waarborgen;
 • dit is vereist om de legitieme belangen van de exploitant van de website of van een derde te respecteren (art. 6, (1) lid 1, sub f AVG). De gegevensverwerking is met name nodig om geïnformeerde beslissingen van de betrokken partijen in uw belang te waarborgen en te optimaliseren, en om een constant hoge kwaliteit en consistentie van onze klantenservice te garanderen;
 • dit wordt gedekt door uw vrijwillig verleende toestemming (art. 6 (1) lid 1, sub a AVG).

Mogelijk geven wij dienstverleners opdracht om u onze diensten te verlenen. In dat geval sturen we de persoonsgegevens die nodig zijn voor de specifieke dienst naar de betreffende dienstverlener. We zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die we verzenden alleen worden verwerkt voor het specifieke doel van het betreffende mandaat. We geven uw klantgegevens niet door aan derden of voor reclamedoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Algemene bewaarduur

Uw persoonsgegevens die door ons worden opgeslagen, worden volledig gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel ervan, tenzij we gebonden zijn door art. 6 (1) lid 1, sub c AVG om de gegevens voor een langere periode op te slaan omwille van fiscale of commerciële bewaar- en documentatieverplichtingen (in het bijzonder omwille van verplichtingen in overeenstemming met het Duitse wetboek van koophandel of belastingcodes).

In dit laatste geval wissen wij uw persoonsgegevens uiterlijk na 10 jaar. Wij bewaren uw gegevens alleen voor een langere periode als u hiervoor vrijwillig toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 (1) lid 1, sub a AVG.

In uitzonderlijke gevallen bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende 30 jaar, indien dit nodig is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen tegen rechtsvorderingen.

Wij informeren u over een afwijkende bewaarduur in de betreffende paragraaf van deze verklaring omtrent gegevensbescherming.

Gegevensverwerking bij bezoek aan onze website

Wanneer u onze website https://t-safe.com bezoekt, stuurt uw browser automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt geregistreerd en bewaard totdat deze automatisch wordt gewist. De volgende informatie wordt verzameld.

 • De server registreert de internetprovider van de gebruiker en deze informatie wordt gedurende twee dagen opgeslagen.
 • De server registreert welke internetbrowser wordt gebruikt, maar laat de gebruiker niet identificeren aan de hand van het IP-adres. Deze informatie wordt gedurende twee dagen opgeslagen.
 • De server registreert van welke website de gebruiker afkomstig is (bijv. Google), maar laat de gebruiker niet identificeren aan de hand van het IP-adres. Deze informatie wordt gedurende twee dagen opgeslagen.
 • De server registreert welke pagina’s van www.t-safe.com de gebruiker oproept, maar de gebruiker kan niet worden geïdentificeerd. Deze informatie wordt gedurende twee dagen opgeslagen.
 • De server registreert de datum en tijd van een bezoek, maar laat de gebruiker niet identificeren aan de hand van het IP-adres. Deze informatie wordt gedurende twee dagen opgeslagen.
 • De server registreert het IP-adres van de gebruiker, maar hiermee kan de gebruiker niet geïdentificeerd worden.

De voornoemde gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • zorgen voor probleemloos laden van de website,
 • zorgen voor een soepele gebruikerservaring op de website,
 • beoordeling van de beveiliging en stabiliteit van het systeem;
 • overige administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerking van uw gegevens is artikel 6 (1) lid 1, sub f AVG. Ons rechtmatig belang voor de verwerking komt voort uit de bovengenoemde doeleinden. We zullen de verwerkte gegevens niet gebruiken om conclusies over u als persoon te trekken.

3. Gebruik van cookies

Wanneer u onze website bezoekt, maken wij gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone of iets dergelijks) worden opgeslagen. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maken we gebruik van zogenoemde ‘sessiecookies’.

In zo’n bestand wordt specifieke informatie opgeslagen: de aard van de bewaarde informatie hangt af van het specifieke apparaat dat in het individuele geval wordt gebruikt. Dit betekent niet dat wij op die manier uw identiteit te weten komen.

De informatie die in de sessiecookies wordt opgeslagen, is alleen van toepassing op het betreffende bezoek aan onze website en dient om u een onbeperkt gebruik van onze diensten en een comfortabele gebruikerservaring van onze website te bieden. Daarnaast gebruiken we sessiecookies voor marktonderzoeken en om het gebruik van onze website statistisch te registreren, alsmede uw aandacht te vestigen op actuele speciale aanbiedingen.

Bovendien maken wij gebruik van cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en om de bewaarde gegevens te beoordelen voor het optimaliseren van uw gebruikerservaring (zie afb. 4). Met deze cookies kunnen we automatisch herkennen dat u onze website al eerder hebt bezocht. Deze cookies worden automatisch verwijderd na een tijdspanne die per individueel geval is gedefinieerd.

De informatie die door de cookies wordt verwerkt, is vereist voor de bovengenoemde doeleinden om onze legitieme belangen en de legitieme belangen van derden te beschermen in de zin van art. 6 (1), lid 1, sub f AVG.

De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw apparaat worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Als u geen cookies wilt toestaan, kunt u cookies in uw browser uitschakelen (gebruik de helpfunctie in het menu van uw browser voor meer informatie). Wij wijzen u er hierbij op dat het volledig deactiveren van cookies kan inhouden dat u niet alle functies in onze webshop kunt gebruiken.

4. Analytische hulpmiddelen

De tracking- en targetingmaatregelen die hieronder worden opgesomd, worden uitgevoerd op basis van art. 6 (1), lid 1, sub f AVG.

Met de tracking tools willen we zorgen voor een vraaggericht ontwerp en de optimalisatie van onze website. Bovendien gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en met de beoordeling van de geregistreerde gegevens uw gebruikerservaring te optimaliseren

Door gebruik van deze targeting tools willen we ervoor zorgen dat u alleen marketing te zien krijgt die u feitelijk of potentieel interesseert.

Deze belangen moeten worden beschouwd als legitiem in de zin van 6 (1), lid 1, sub f AVG.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de dienst Google Analytics die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) op basis van onze legitieme belangen om onze dienstverlening te optimaliseren en analyseren in overeenstemming met art. 6 (1), lid 1, sub f. AVG. De dienst Google Analytics maakt gebruik van cookies die op uw apparaat worden opgeslagen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt meestal doorgegeven aan een server van Google in de VS en aldaar opgeslagen.

Google LLC handelt in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en is gecertificeerd in overeenstemming met het EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Deze website past IP-anonimisering toe. Het IP-adres van de gebruikers wordt ingekort in de lidstaten van de EU en de Europese Economische Zone en de andere bij het verdrag aangesloten partijen. Het IP-adres wordt alleen in individuele situaties overgedragen aan een Google-server in de VS met de oorspronkelijke lengte; in dat geval wordt het ingekort in de VS. Het ingekorte IP-adres maakt het niet mogelijk om naar u als persoon te verwijzen. Het IP-adres dat door de browser wordt doorgegeven, wordt niet gecombineerd met andere gegevens die door Google zijn opgeslagen.

In overeenstemming met de overeenkomst die wij als exploitant van de website hebben gesloten met Google Inc. maakt Google Inc. een analyse van het gebruik van de website door de gebruikers en de activiteit op de website met behulp van de verzamelde informatie en voert daarnaast diensten uit die verband houden met het internetgebruik.

De gegevens die Google uit naam van ons verzamelt, worden gebruikt om het gebruik van onze website door de individuele gebruiker te verbeteren, bijvoorbeeld om rapporten over de activiteit op de website op te stellen ter verbetering van onze algemene onlinediensten.

U kunt voorkomen dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen door de betreffende instellingen in uw browser aan te passen. Het is echter niet gegarandeerd dat u alle functies van deze website onbeperkt kunt gebruiken als uw browser geen cookies aanvaardt.

Bovendien kunt u met behulp van een browser-plug-in voorkomen dat de door de cookies verzamelde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google Inc. worden doorgegeven. De volgende link brengt u naar de betreffende plug-in:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

U kunt ook voorkomen dat Google Analytics via deze website gegevens van u verzamelt door op de volgende link te klikken:

(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Door op deze link te klikken, downloadt u een ‘opt-out-cookie’. Daarom moet uw browser over het algemeen het opslaan van cookies toestaan om gebruik te kunnen maken van deze opt-out-cookie. Als u uw cookies regelmatig wist, moet u bij elk bezoek aan onze website op de link klikken.

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u via de volgende links:

 • https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de (persoonsgegevens die worden verzameld door partners van Google)
 • https://adssettings.google.de/authenticated (instellingen voor aan u gepresenteerde reclame)
 • https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de (gebruik van cookies in advertenties)

WPML (taalconversie)

WPML slaat alleen cookies op die belangrijk zijn voor een goede werking. Hieronder volgt de lijst met alle cookies die door WPML zijn opgeslagen:

 • _icl_current_language – Slaat de actuele taal op
 • _icl_current_admin_language_{hash} – Slaat de actuele taal van het WordPress-administratiegebied op.
 • _icl_visitor_lang_js – Slaat de omgeleide taal op.
 • wpml_browser_redirect_test – Test of cookies zijn geactiveerd.
 • wpml_referer_url – Slaat de laatst opgevraagde URL op de front-end op.
 • wpml_admin_referer_url – Slaat de laatst opgevraagde URL op de back-end op.

Lead Forensics

Lead Forensics verzamelt, verwerkt en bewaart gegevens over bedrijven en besluitvormers. Lead Forensics geeft ons de gegevens van organisaties die onze website hebben bezocht op basis van zakelijke IP-tracking. Lead Forensics vergelijkt deze gegevens met een database met zakelijke contactpunten en presenteert deze informatie als potentiële contactpersonen van de bezoekende organisatie, die op basis van het proactieve zakelijke bezoek mogelijk geïnteresseerd zijn in de aangeboden producten/diensten. Daartoe zal Lead Forensics naast bedrijfsgegevens ook voornaam, achternaam, URL van het LinkedIN-profiel en e-mailadres verwerken. De gegevens worden gepresenteerd via een beveiligde, unieke inlogtoegang tot het portaal van Lead Forensics.

Meer informatie over Lead Forensics vindt u op https://www.leadforensics.com/privacy-and-cookies/

De gegevens in het Lead Forensics CRM-systeem worden in het VK verwerkt en opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Lead Forensics heeft een continue cyclus van opschonen en vernieuwen van gegevens in ons CRM-systeem. Alle gegevens worden minstens één keer in een cyclus van 12 maanden geverifieerd.  Alle ongeldige records worden in een wachtrij om te wissen geplaatst, die in een periode van 12 maanden vier keer veilig wordt gewist.

5. Gegevensbeveiliging

Alle gegevens die u indient, worden versleuteld doorgegeven met de gebruikelijke en veilige standaard TLS (Transport Layer Security). U herkent een veilige TSL-verbinding onder meer door het slot-symbool in het onderste gedeelte van uw browser.

Daarnaast maken we gebruik van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd, in overeenstemming met de technologische ontwikkeling.

6. Rechten van de klant

U hebt het recht om:

 • conform art. 7 III AVG: uw toestemming aan ons te allen tijde in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, mogen we de gegevensverwerking die op deze toestemming was gebaseerd in de toekomst niet meer gebruiken.
 • conform art. 15 AVG: om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de aard van de persoonsgegevens, de categorie ontvangers van de gegevens, aan wie de gegevens zijn of worden bekendgemaakt, de verwachte bewaarduur, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht van bezwaar, de oorsprong van uw gegevens, voor zover de gegevens niet door ons zijn verzameld, evenals over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en waar van toepassing zinvolle informatie met betrekking tot de gegevens.
 • conform art. 16 AVG: onmiddellijk de rectificatie te eisen van onjuiste gegevens of de aanvulling van uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen.
 • conform art. 17 AVG: uw persoonsgegevens te laten verwijderen die door ons zijn opgeslagen, als de verwerking van de gegevens niet nodig is om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • conform art. 17 AVG: om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, als de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, als de verwerking onwettig is maar als u de verwijdering van de gegevens weigert; als we de gegevens niet langer nodig hebben maar als u de gegevens nodig hebt om een rechtsvordering te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van de gegevens conform art. 21 AVG.
 • conform art. 20 AVG: om de persoonsgegevens te ontvangen die u ons verstrekt hebt, in een gestructureerd, gebruikelijk en machinaal leesbaar formaat of om de doorgifte van de gegevens aan een andere gegevensverwerker te verlangen.
 • conform art. 77 AVG: een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Normaal gesproken kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit die in uw woonplaats of op onze bedrijfszetel is gevestigd.

7. Recht van bezwaar

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6 (1) lid 1, sub f AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG, als er redenen bestaan voor het bezwaar voortvloeiend uit uw specifieke situatie of als het bezwaar gericht is op direct-marketingmaatregelen. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar dat door ons zal worden uitgevoerd zonder dat u daarvoor een specifieke situatie hoeft te benoemen.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar, volstaat het om een e-mail te sturen naar info@t-safe.com.

8. Actualiteit en wijzigingen aan deze verklaring gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring aan te passen in geval van inhoudelijke of wettelijke wijzigingen. De actueel geldige verklaring is te allen tijde beschikbaar op https://t-safe.com.

Do you have any questions regarding our Privacy Policy?