Focus op T-safe in

Risico's van Opwerken van Point-Of-Use-Filters

Bij T-safe geven we prioriteit aan de veiligheid en kwaliteit van onze POU-filters (Point-Of-Use) en een cruciale beslissing die we hebben genomen is om geen opwerkbare POU-filters te verkopen. Laten we eens dieper ingaan op de achtergrond van deze keuze:

By Joachim Otto Habel, Ph.d. Membrane Technology
januari 29, 2024

in het streven naar duurzaamheid en kosteneffectiviteit hebben sommigen zich gewaagd aan het opwerken van Point-Of-Use-filters. Bij nadere bestudering blijken er echter tal van uitdagingen en risico’s te zijn die deze aanpak niet ideaal maken.

Het handmatig opwerken van POU-filters van heeft teleurstellende resultaten opgeleverd, met een aanzienlijke verslechtering van de bacteriële retentie1,2. De gok om te vertrouwen op handmatige processen brengt de hygiënische integriteit van deze kritieke apparaten in gevaar.

Hoewel automatische opwerking met behulp van geavanceerde technologieën zoals reinigings- en desinfectieapparaten van Miele bij hoge temperaturen (92-115 °C) veelbelovend is, is het niet onfeilbaar. Er wordt een fijne bacteriële retentie waargenomen, maar er zijn uitzonderingen1. Een bacteriële doorbraak, zelfs na succesvolle integriteitstests, onderstreept de precaire aard van het opwerken1-4.

Oppervlakteporiën, een essentieel onderdeel van het filtratieproces, kunnen een succesvolle desinfectie en sterilisatie in de weg staan5. Opwerking brengt verschillende risico’s met zich mee, van membraanschade door uitdroging en resten van reinigingsmiddelen tot verstopte poriën die de toegang tot reinigingsmiddelen belemmeren. Membraandegradatie, die moeilijk nauwkeurig te modelleren is, vormt een grote uitdaging voor een goede integriteitsvalidatie4. Standaard integriteitstests zien mogelijk geen dunner wordende gebieden in het membraan als gevolg van opwerking, waardoor bacteriën kunnen binnensluipen4.

 

Opwerking van andere apparaten

Meer inzicht kan worden verkregen door te kijken naar de opwerking van andere apparaten, zoals dialysatoren en endoscopen. Dialysatoren, die bloed filteren om afvalstoffen en zout te verwijderen in geval van nierfalen, worden vaak gemaakt met hetzelfde type membraan als POU-filters. Het feit dat grote fabrikanten in westerse landen stoppen met het opwerken van dialysatoren, spreekt dan ook boekdelen6.

Endoscopen, medische apparaten die gebruikt worden om in het lichaam te kijken, worden van oudsher hergebruikt. Ongeacht het type, de leeftijd of de gebruiksfrequentie vertonen opgewerkte endoscopen echter besmettingsproblemen7,8. Handmatig reinigen is cruciaal, maar uit rapporten blijkt dat tot 92% van de endoscopen niet goed wordt gereinigd9. Fouten bij het opwerken, met name als gevolg van onjuist reinigen, laten zien hoe moeilijk het is om betrouwbare resultaten te behalen10,11.

 

Gevolgen voor het milieu

De milieu-impact van opwerking is aanzienlijk vanwege de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen die gebruikt worden bij het hanteren van apparaten. Een verdubbeling van het energieverbruik en de koolstofvoetafdruk voor één endoscoopopwerkingscyclus in vergelijking met endoscopen voor eenmalig gebruik roept vragen op over de duurzaamheid van opwerking voor medische hulpmiddelen12.

 

Perspectieven van regelgevende instanties

Regelgevende instanties, waaronder de FDA, uiten hun bezorgdheid over het hergebruik van filters van sterilisatiekwaliteit4. General Electric en Medela ontmoedigen het hergebruik van filters van sterilisatiekwaliteit voor de productie van steriele geneesmiddelen en benadrukken de potentiële risico’s die gepaard gaan met opwerking4.

 

Conclusie

Ondanks goedbedoelde motieven vormt het opwerken van POU-filters een hygiënisch en logistiek mijnenveld. De uitdagingen op het gebied van inspectie en validatie maken het in combinatie met het aanzienlijke risico op contaminatie volgens ons duidelijk dat de gok van het opwerken van POU-filters een onverstandige keuze is in het streven naar duurzaamheid en kostenbesparing.

Verwijzingen

 1. 1. Daeschlein G, Krüger WH, Selepko C, Rochow M, Dölken G, Kramer A. Hygienic safety of reusable tap water filters (Germlyser) with an operating time of 4 or 8 weeks in a haematological oncology transplantation unit. BMC infect Dis, 7, 2007,
 2. 2. Vonberg RP, Sohr D, Bruderek J, Gastmeier P. Impact of a silver layer on the membrane of tap water filters on the microbiological quality of filtered water. BMC Infect Dis, 8, 2008, 133.
 3. 3. Wendt C, Weist K, Schlattmann P, Rüden H. Field study to obtain Legionella-free water from showers and sinks of a transplantation unit by a system of water filters. Zentralbl Hyg Umweltmed, 196 (6) 1995, pp. 515-531.
 4. 4. Pall Life Sciences. Considerations on Re-Use of Sterilizing-Grade Filters. Scientific report, Pall Life Sciences, Port Washington, NY, USA, 2009.
 5. 5. Vearncombe M et al. Best Practices for Cleaning, Disinfection and Sterilization of Medical Equipment+Devices In All Health Care Settings, 3rd edition. Technical guideline, Public Health Ontario, Toronto, Canada, 2013.
 6. 6. Golper TA, Schwab SJ, Berns JS, Taylor EN. Reuse of dialyzers. Scientific report, University of Vermont, Burlington, VT, USA, 2022.
 7. 7. Rauwers AW, Voor in’t Holt AF, Buijs JG, de Groot W, Hansen BE, Bruno MJ, Vos MC. High prevalence rate of digestive tract bacteria in duodenoscopes: a nationwide study. Gut, 67 (9) 2018, pp. 1637-1645.
 8. 8. Rauwers AW, Voor in’t Holt AF, Buijs JG, de Groot W, Erler NS, Bruno MJ, Vos MC. Nationwide risk analysis of duodenoscope and linear echoendoscope contamination. Gastrointest Endosc, 92 (3) 2020, pp. 681-691.
 9. 9. Ofstead CI, Quick MR, Eiland JE, Adams SJ. A Glimpse at the True Cost of Reprocessing Endoscopes: Results of a pilot project. Scientific report, International Association of Healthcare Central Service Materiel Management, Chicago, IL, USA, 2017.
 10. 10. Beilenhoff U, Neumann CS, Rey JF, Biering H, Blum R, Schmidt V. ESGE–ESGENA guideline for quality assurance in reprocessing – Microbiological surveillance testing in endoscopy. Endoscopy, 39 (2) 2007, pp. 175-181.
 11. 11. Pyrek KM. Best Practices for High-Level Disinfection and Sterilization of Endoscopes. Infection Control Today, Mar 2012. Geraadpleegd https://www.mdrao.ca/wp-content/uploads/2012/04/asset-best-practices-for-high-level-disinfection-and-sterilization-of-endoscopes.pdf
 12. 12. Sørensen BL, Grüttner H. Comparative Study on Environmental Impacts of Reusable and single-use bronchoscopes. Am J Environ Prot, 7 (4) 2018, pp. 55-62.

Wilt u meer informatie over T-safe membraanfiltratie van sterilisatiekwaliteit?

Related insights

Focus op T-safe in De opkomst van Pseudomonas aeruginosa: Het onderzoeken van de bedreiging voor de gezondheidszorg