T-Safe® Point-of-use filtrering

 

Point-of-use legionella filtration

Forskellen på Point-of-Use og Point-of-Entry:

Point-Of-Use (POU) Filtrering er – kort sagt – en filterløsning, der sættes på det tappested, hvor vandet skal bruges. Det betyder, at vandet bliver renset for bakterier ved tappestedet præcis, når man har brug for det. Altså er vandet nyligt renset på det tidspunkt, hvor der er behov for rent vand. Der findes også andre filtreringsløsninger, f.eks. Point-Of-Entry (POE), som sikrer at det vand, der kommer ind i bygningen ikke er kontamineret af bakterier.  Selvom vandet bliver renset, når det kommer ind i bygningen (POE), kan der alligevel i situationer være risiko for forurenet vand ved brugsstedet. Dette kan være forårsaget af opbygning af biofilm i vandrør, f.eks. hvis der er stillestående vand, en central vandinstallation med lille flow eller fejlindstillet temperatur. Et Point-of-Use filter er derfor den ultimative løsning for at sikre bakteriefrit vand til brugerne.

På hospitaler og plejehjem, og særligt på de afdelinger, hvor der er patienter/borgere med nedsat immunforsvar, bør man overveje at installere Point-of-Use filter produkter som en permanent og præventiv løsning. Således risikerer disse personer ikke at blive eksponeret for vandbårne og potentielt dødelige patogene bakterier.

I de tilfælde hvor der bliver målt forhøjede bakterieforekomster, er den hurtigste måde at løse problemet på, at installere et POU filter, som sikrer omgående beskyttelse af brugerne. Herefter har man tid til at finde årsagen, og etablere en mere permanent løsning. Samtidig opnår man med denne løsning, at der ikke bliver udstedt badeforbud, hvilket både kan være dyrt og irriterende for hhv. de ansvarlige og brugerne. I nogle situationer anvendes en POU filterløsning som en midlertidig løsning, indtil årsagen til den forøgede bakterievækst er blevet identificeret og løst.

Generelt reduceres risikoen for infektioner fra vandbårne bakterier, hvis man tager følgende forholdsregler:

Hold vandet:

  • Varmt – vær sikker på at det varme vand har en temperatur på mindst 50 °C
  • Koldt – vær sikker på at det kolde vand har en temperatur på højst  20 °C
  • I bevægelse – undgå stillestående vand og blinde ender, f.eks. i forbindelse med ændringer af rørføringen. Sørg for at rørsystemerne ofte gennemskylles, især ved de fjernest liggende tappesteder og ved de tappesteder, der ikke benyttes så ofte.
  • Rent – benyt POU filtrering. Derved er man helt sikker på at undgå enhver form for smitte fra vandbårne bakterier.