Teknologi – Filtrering og konstant flow

Filterteknik

T-Safe® filteret er et sterilt klassificeret 0,1 μm hollow fibre ultrafiltreringsfilter. Det er testet og  valideret til filtrering af væsker, som indeholder patogene vandbårne bakteriekulturer. Det overholder de krav, der er specificeret i den internationale testmetode ASTM F838, som anvendes i forbindelse med påvisning af bakterietilbageholdelse af  filtre med 0,2 μm porestørrelse. T-Safe® filtrene er valideret til en bakterietilbageholdelse på >Log7 (99,99999%) og  er testet til at kunne levere steril vandfiltrering i hele filterets levetid.

Filtrene fremstilles i et kontrolleret produktionsmiljø, der sikrer en høj og ensartet kvalitet, og alle filtre bliver opmærket med Lot og batchnummer for sikring af fuld sporbarhed. Der foretages stikprøvekontrol i henhold til ISO 2859 og test med bakterieopløsning for at sikre en effektiv bakterietilbageholdelse.

Filterstråenes ensartede porestørrelse struktur sikrer et godt og ensartet flow – selv ved lavt vandtryk.

Selve filtreringen sker ved at vandet strømmer fra ydersiden til indersiden af membranfilteret. Det bakteriefrie vand ledes herefter igennem det hule sugerørslignende rør, indtil det når filterets udmunding. De filtrerede partikler og bakterier opfanges i den porøse membranvæg, hvilket over tid vil tilstoppe filteret.

Konstant flow

Vores mangeårige fokus på at spare på vandet og reducere energiforbrug, har gjort, at vi er specialister m.h.t. design og udvikling af bruserprodukter med fokus på god brusekomfort kombineret med et lavt vandforbrug – kun 6-8 liter pr. minut.

Tandrups egenudviklede vandspare indsatser er baseret på et konstant flow princip, og kan nemt monteres i de fleste typer vandhaner, brusearmaturer og brusere. Som standard har vi varesparere fra 2 til 12 liter pr. minut – afhængig af anvendelsesområde.

Alle Tandrups vandbesparende indsatser er fremstillet med et unikt design kaldet trykkompensation, hvilket sikrer et konstant vandflow uanset vandtryk, idet en O-ring regulerer flowet afhængig af vandtrykket.

O-ringen påvirkes ikke, når vandtryk på 0 bar. I takt med at trykket stiger, komprimeres O-ringen omkring kernen, således at passagen begrænses: Jo højere tryk – jo mindre gennemgang.

Den samlede mængde vand, der kan strømme igennem, vil altid være den samme uanset vandtryk: Vi kalder det konstant flow

Gennem et ureguleret filter kan der, afhængigt af vandtrykket, passere mere end 20 liter vand i minuttet. Med en Tandrup konstant flowregulator begrænses vandstrømmen til  6, 8 eller 12 liter pr. minut (afhængig af model) uanset vandtryk.

Nedenfor ses forholdet mellem af et ureguleret filter sammenlignet med et T-Safe® filter med konstant flow på hhv. 6 og 8 liter.

Vi har udviklet vores vandbegrænser for at give de optimale betingelser for både bad og håndvask – selv med 6 liter vand i minuttet.

Filteret vil langsomt stoppe til over tid i takt med at bakterier og partikler bliver ophobet i filtermembranen – men med en konstant flowregulator installeret, vil filteret holde samme gennemstrømningsvolumen over en længere periode. Brugerne vil derfor opleve en rigtig god bruseroplevelse, uanset om filteret er nyinstalleret eller har været brugt i nogen tid.

Nedenfor ses resultatet af et ureguleret filter i forhold til et T-Safe® filter med konstant flow:

Vær opmærksom på, at vandflowet for et T-Safe® filter også kan falde over tid. For at bibeholde en konstant bruseoplevelse sælger vi  T-Safe® filterbruser med en 8 liters begrænser, så selvom vand flowet måske vil falde til 6 liter i løbet af installationsperioden, vil brugeren fortsat opnå en behagelig badekomfort og effektiv skylleevne.

Miljøvenlige materialer

Da vi fremstiller T-Safe® produkterne på egen fabrik, har vi mulighed for at levere miljøvenlige løsninger. Med vores egenudviklede bajonetfastgørelsesløsning, er det let at demontere produkterne, så de enten kan rengøres eller sendes til genbrug.

 

Se her for yderligere oplysninger om Tandrups vandsparerløsninger