Vandhanefilter – Tap-Safe

Tap-Safe vandhanefilteret giver øjeblikkelig beskyttelse mod patogene vandbårne bakterier herunder:

 • Brevundimonas diminuta
 • Legionella pneumophila
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Aspergillus brasiliensis (svampespore)

Tap-Safe er et højkapacitet filter, der kan monteres på alle typer vandhaner. Tap-Safe er designet, så den passer til de fleste håndvaske – også de små – og sikrer et optimalt arbejdsområde i vasken. Udformningen af Tap-Safe gør, at den også fungerer optimalt på sensorvandhaner.

Tap-Safe leveres både med og uden antibakterielt additiv.

Tap-Safe produktegenskaber:

 • Det unikke design reducerer tilbagesprøjt fra vask og afløb, hvilket minimerer risikoen for retrograd kontaminering. Dette skyldes både vinklen for vandstrålen samt afstanden fra udløbet på Tap-Safe til vask.
 • Kan frit drejes, således at Tap-Safe kan placeres optimalt i forhold til vaskens afløb.
 • Biomaster antibakterielt additiv – reducerer retrograd- og krydskontaminering
 • Stopventil i adapteren, sikrer at kontamineret vand ikke kan passere i forbindelse med udskiftning af Tap-Safe.
 • Tilbageslagsventil i adapteren, sikrer at der ikke kan forekomme tilbageløb af kontamineret vand til blandingsbatteriet. Ikke standard i alle adaptere.
 • Vandbegrænser 6 liter pr. minut formonteret i adapteren. Er nødvendig når Tap-Safe anvendes på sensorvandhane.
 • Glatte overflader gør den rutinemæssige rengøring let.
 • Fuld sporbarhed. Alle Tap-Safe er mærket med LOT og batchnumre.
 • Tap-Safe ”Medical” findes også i sterilemballeret udgave.
Beskrivelse

Tap-Safe Vandhanefilter

Med Tap-Safe vandhanefilteret opnås øjeblikkelig bakteriefrit vand. En adapter er nødvendig ved førstegangsinstallation når Tap-Safe skal monteres på vandhanen – standard M22/M24, som passer til de fleste vandhaner.

Download datablad
for yderligere information og produktnumre.

Medical Tap-Safe Vandhanefilter – Biomaster – steril og ikke-steril

Med Tap-Safe ”Medical” vandhanefilteret opnås øjeblikkelig bakteriefrit vand. Tap-Safe ”Medical” med antibakterielt additiv i filterhuset, sikrer at risikoen for både retrograd- såvel som krydskontaminering bliver minimeret. En adapter er nødvendig ved førstegangsinstallation når Tap-Safe skal monteres på vandhanen – standard M22/M24, som passer til de fleste vandhaner.

Download datablad
 for yderligere information og produktnumre.